Sharony van der Wiel personal training, gevestigd aan Hoofdstraat 194, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
www.sharonyvanderwiel.nl Hoofdstraat 194, +31235767928 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Sharony van der Wiel Personal Training verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam – 
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats 
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer

Sharony van der Wiel personal training verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

 • Gezondheid 
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sharonyvanderwiel@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Sharony van der Wiel personal training verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder indien gewenst
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • Wij foto’s eventueel gebruiken voor social media

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: 

Sharony van der Wiel personal training bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Geen Bewaartermijn > Reden Personalia > Geen bewaartermijn > Reden Adres > Geen bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden: 

Sharony van der Wiel personal training verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: 

Sharony van der Wiel personal training gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: 

Sharony van der Wiel personal training neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via sharonyvanderwiel@gmail.com